mandag 3. februar 2014

Sensory Fiction

Sensory Fiction er et forskningsprosjekt fra MIT, som har til hensikt å skape en utvidet bokopplevelse. dette oppnås gjennom en bok som er koplet opp mot et antall sensorer og fysiske stimuli som lyd, lys, varme og trykk. Når leseren leser visse deler av boken trigges forskjellige aktiviteter på ulike deler av kroppen.

Forsøksboken heter «The Girl Who Was Plugged In». Forskerteamet valgte denne boken fordi hovedpersonen gjennomgår en rekke forskjellige sinnstilstander.Sensory Fiction har støtte for lyd, lys, vibrasjon og trykk. Opp til 150 LED-lamper på bokomslaget kan programmeres for å skape forskjellige typer stemninger.

Kilde: Sensory Fiction - MiT

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar