mandag 18. mars 2013

InteractBuilder

Et verktøy som ser lovende ut, både på kontormaskinen og i form av en app.En første test av verktøyet vra rimelig lovende. "Bøkene " spilles av via en egen app, men ting fungerer godt. Her noen sider, der jeg sammenholder arbeidet i editoren (versjon 2.1) og selve bok-appen:


InteractBuilder: A community for developing Interactive Books

Writing EPUB 3Writing EPUB 3 - Tokyo Ebook Expo from liz_castro

mandag 11. mars 2013

Prosjektpresentasjon UH-nett Vest

Prosjektet "Utvikling av medierike ebøker" har blitt til i et samarbeid mellom tre institusjoner innenfor UH-nett Vest. Det er noe av bakgrunnen for denne presentasjonen, som ellers er ment å tegne et ganske vidt bilde av feltet - et utgangspunkt for diskusjon omkring medierike ebøker, forskning og undervisning.