søndag 9. november 2014

The fall and rise of interactive fiction

The annual Interactive Fiction Competition is an institution that has endured for almost 20 years, with the goal of discovering each year’s best and brightest works in the world of text-based gaming. The genre is surprisingly broad and complex – and this year’s entries show how much text games have to offer modern audiences, even those who don’t ordinarily play computer games.

The age of free and intuitive creation tools, combined with the explosion of mobile platforms, e-reader devices and an audience that’s comfortable reading screens, means a brand-new opportunity for fresh narrative experiences that stand to attract new types of players.

theguardian.com

søndag 19. oktober 2014

Viljen til å ta feil

I artikkelen Sorry, norsk bokbransje, dere er ikke verdt 169,- i måneden argumenterer Anders Hofseth for at norsk bokbransje bedriver«bisarr halting inn i fremtiden» og at bokbransjen grunnleggende misforstår prissetting av innholdstjenester. Det er godt mulig at Hofseth har rett, jeg må innrømme at jeg ofte tar feil i mine hypoteser om hvordan ting utvikler seg. Men jeg vil gjerne komme med noen presiseringer, og noen punkter jeg håper kan hjelpe med å skape en debatt som er mer fruktbar.

Harald Ofstad Fougner (f. 1977) er redaksjonssjef for digitale utgivelser i Gyldendal.

Kilde: Viljen til å ta feil - NRKbeta

lørdag 18. oktober 2014

Interrogating Methodologies - Exploring Boundaries

A multi-discliplinary symposium comparing methodologies from the natural sciences, social sciences, humanities, and the arts to interrogate questions at the heart of research methods and practices

Interrogating Methodologies - Exploring Boundaries | 2014 | UCSB

onsdag 15. oktober 2014

Mot digitalt stopp for bokbransjen

De største norske forlagene investerer flere titalls millioner kroner årlig for å forbedre digitale løsninger, men tall fra det amerikanske markedet viser at utviklingen allerede kan være i ferd med å stoppe opp. Fra 2012 til 2013 er det knapt noen økning å spore i andelen solgte e-bøker.

- Det kan tyde på at markedet er mettet sånn som det ser ut nå. Det betyr ikke at 20 prosent er den naturlige grensen, på samme måte som at digital utvikling ikke betyr at alt kommer til å bli digitalt på et tidspunkt. Men det kan være at den gruppen som har vært spesielt interessert i å lese digitalt, er møtt, og mettet, sier Terje Colbjørnsen, som forsker på digitale strategier i norsk forlagsbransje ved Universitetet i Oslo.

Kilde: Aftenposten

Webboken - HTML og CSS mm

God introduksjon til HTML mm. CC-lisensiert.

torsdag 4. september 2014

Kindle Kids' Book Creator

Kindle Kids’ Book Creator is a free tool for authors and publishers to turn their illustrated children’s books into great-looking Kindle books. Kindle Kids’ Book Creator makes it easy for authors and publishers to import artwork, add text to pages, and preview how their book will look on Kindle devices.Kindle Kids' Book Creator

fredag 22. august 2014

Facebook som skriveverktøy

Pål Norheim sier han led av skrivesperre forrige tiår, en sperre som dog begynte å løsne rett før han registrerte seg på Facebook. Han har opplevd Facebook som «frigjørende».

– Det er noe nesten mirakuløst ved å arbeide med en liten tekst, og når man legger den ut, så svarer lesere fra hele landet etter bare noen minutter. Det er klart at en såkalt smal forfatter som meg oppmuntres av responsen, skriveryrket er ensomt. Skriver man for tidsskrift eller avis, kan man føle at man bør ta på seg slips før man setter seg ved tastaturet.

mandag 11. august 2014

Amazon vs Hachette

Stephen King, Donna Tartt, John Grisham og mer enn 900 andre forfattere gikk i en helsides annonse i New York Times til angrep på Amazon. Annonsen, som også finnes på nettsiden authorsunited.net. Amazon nå opprettet siden readersunited.com.

Forfatterne mener Amazon de siste månedene har gått til flere grep mot Hachettes forfattere, som dermed ufrivillig har havnet i midten av konflikten.

Ifølge The Verge ønsker Amazon å selge mesteparten av e-bøkene for 9,99 dollar, eller litt over 60 kroner. Nå ligger prisene på e-bøker på mellom 14,99 og 19,99 dollar, noe Amazon mener er for høyt.

Kilde: DN.no via Nettbrett & ebøker

fredag 1. august 2014

Først i Norge med bokstrømming

Cappelen Damm vil  i august lansere Norges første strømmetjeneste for bøker, i samarbeid med svenske Storytel. Strømming innebærer at brukerne bare har tilgang til bøkene så lenge de betaler månedsavgift, og dette blir første gang e-bøker og lydbøker samkjøres i én strømmetjeneste i Norge. Storytel fikk sitt gjennombrudd i Sverige i 2013 etter flere tunge år. I fjor ble omsetningen nesten doblet til 67 millioner svenske kroner, og 65 000 tegnet seg som abonnenter.

Den nye tjenesten vil inneholde totalt 20 000 e-bøker og lydbøker, både norske, svenske og engelske. Leseren kan svitsje mellom å lese og lytte til samme bok, på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Presset på digitale bokløsninger ble forsterket da den amerikanske nettgiganten Amazon nylig lanserte Kindle Unlimited, hvor lesere kan strømme 600 000 boktitler for 9,99 dollar i måneden.

Terje Colbjørnsen, stipendiat ved Universitetet i Oslo. har nylig levert en doktorgradsavhandling hvor han studerte fem digitale boktjenester som ble lansert mellom 2007 og 2012. Colbjørnsen sier at tjenesten bør ha et veldig stort utvalg som også gir mening for bokleseren. Enten et universaltilbud som Spotify, hvor brukerne kan finne nesten hva de måtte ønske, eller en Netflix-aktig modell med en massiv backlist, altså bøker som ikke er nyutgitt, men som fortsatt er i salg.

I dagens bokmarked har forfattere en viss kontroll over inntektene gjennom kollektivt forhandlede avtaler og normalkontrakter. Forfatterforeningen og Forleggerforeningen ble i fjor enige om en avtale for e-bøker i abonnementstjenester, men det er likevel et stort spørsmål hvordan strømmetjenester kan sikre forfatterne inntekter, ifølge Tore Slaatta, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han mener nye avtaler må fremforhandles på grunn av strømmetjenestene, og sier strømming kan redusere summene i fondene som forfatterforeningene forvalter.

Kilde: Morgenbladet via Nettbrett & ebøker

tirsdag 25. mars 2014

- Leserne blir taperne

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen la i forrige uke fram forslag til ny bokavtale som skal regulere bokmarkedet. Den nye avtalen er i stor grad en videreføring av dagens avtale, og omfatter blant annet et forslag om et bransjeråd, som skal bestå av konkurrenter i bokmarkedet.

– Vi er imot at det lages arenaer der konkurrenter kan møtes. Her oppretter man et råd hvor konkurrentene ikke bare møtes, de skal også gjennomføre pris- og marginundersøkelser. Vi er redd dette gir partene enda bedre innblikk i hverandres prissetting og marginer, som vil føre til enda mindre konkurranse i bransjen enn i dag, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Konkurransetilsynet mener også at forslaget i bokavtalen ikke går langt nok i å legge til rette for framveksten av e-bøker. I den nye bokavtalen er det forslag om at fastprisen på e-bøker bortfaller, dersom boken kommer i pocketutgave i løpet av fastprisperioden.

Konkurransetilsynet kan ikke stoppe en ny bokavtale. Det er formelt regjeringen som avgjør om det kan gis unntak fra konkurranseloven, slik tilfellet er med dagens bokavtale.

Kilde: DN.no

torsdag 20. mars 2014

Åpner for å strømme norske bøker

I dag meldte Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen at det har inngått en ny bokavtale. Avtalen og oversendelsesbrevet til Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er publisert på denne siden: Enighet om ny bokavtale.

Det sentrale i avtalen er fastpris på nye bøker. Forlaget fastsetter en utsalgspris som skal gjelde i utgivelsesåret og fram til og med 30. april året etter. Fastprisperioden kan forlenges, men bare for «særlig ressurskrevende utgivelser». Bestemmelser i avtalen verner mot ulike måter å omgå fastprisen på.

En tittel kan lanseres i pocketutgave – med lavere pris – i fastprisperioden. Ifølge avtalen skal fastprisen på tittelens e-bokvariant også opphøre. Bokavtalen vil gjøre det mulig også å legge fastprisbøker inn i en strømmetjeneste, eller «digital abonnementstjeneste» som det heter i avtalen. 

Bokavtalen løser ikke det politiske problemet med merverdiavgift på e-bøker men ikke på papir.

Kilde: Digi.no

tirsdag 25. februar 2014

Seminar - "Brettet den nye boka"

Fra Lin Prøitz sin presentasjon under seminaret.
Oppsummering av seminaret "Brettet den nye boka?", knyttet til prosjektet “Leken litteratur” ved NTNU. Prosjektet er initiert av en forskningsgruppe knyttet til dataspill. Formålet er blant annet å rekruterer masterstudenter for å jobbe tverrfaglig med digitale barnebøker. Støttet med midler fra NTNUs tidligere satsingsområde på IKT.

I løpet av et par-tre år har interaktive barnebøker blitt en satsing for norske forlag. Interaktive ebøker er presumptivt egnet for små barn, med fokus på det visuelle, bevegelse og det taktile.

lørdag 8. februar 2014

Rapporter om e-boken og digital litteratur

Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid
To av artiklene tar for seg bokens tilblivelse og markedet for e-bøker sammenlignet med trykte bøker. Fire andre artikler omhandler opphavsretten med hensyn til ytringsfrihet, piratkopiering, politikk og empiri.

Rapporten er tilgjengelig hos Svenska Förläggareföreningen.

Litteratur i digitale omgivelser
En forstudieLitteraturviter Øyvind Prytz. Hovedvekten er på hvordan litteraturen påvirkes av den nye teknologien for å skape den, distribuere den og lese den.

Rapporten er tilgjengelig hos Norsk kulturråd.

E-boken i Norge
Se Forleggerforeningens rapporter om Det digitale bok-Norge.

Den norske Forleggerforening

Kastet én million bøker

Etter et sviende underskudd på 25 millioner kroner i 2012, bestemte Schibsted Forlag seg for å nedskrive over en halv million bøker fra varelageret. I løpet av 2013 sendte de 613.000 bøker til makulering og pressing på Groruddalen Miljøpark.

I november skrev Klassekampen at norske klassikere og hele forfatterskap forsvinner i papirformat som en følge av at de norske forlagene tømmer lagrene. Forlagene skylder på digitalisering av bokmarkedet og høye lagerkostnader.

– Vi betaler nesten halvannen million kroner i lagerkostnader, sier Geir Berdahl, forlegger i Oktober forlag.

– For det meste er det snakk om bøker som vi har prøvd å omsette til nedsatte priser, men som vi ikke får solgt. En annen del av forklaringen er også at titlene tilgjengeliggjøres i e-bokutgave..

Kilde: Klassekampen.no

Et sårbart system

Fra å ha et regulert bokmarked med faste priser, som i Norge, har Danmark fått frie priser. I januar i fjor rykket Gyldendals administrerende direktør Stig Andersen ut sammen med styreformann i forlaget, Louisiana-direktør Poul Erik Tøjner, og ba politikerne gripe inn og lage en boklov. Liberaliseringen har skapt «et helt vilt brutalt bestselgermarked», uttalte de.

– Det har vært et behov for å manifestere at det er fare på ferde. Vi ser at vi må foreta oss noe hvis vi skal bevare et fungerende bokmarked og dansk litteratur, og kunne sikre inntjeningen, oppsummerer Johannes Riis til oss.

– Jeg tror ikke bokbransjen kan ha den avansen vi har hatt før. Vi har bak oss en periode med ti år med høykonjunktur. Men se lenger tilbake: Forleggeri har aldri vært noe man tjener mange penger på. Og det har man hatt forståelse for blant eiere og aksjonærer. Høykonjunkturen har skapt noen andre forestillinger. Men nå er vi inne i en usikkerhetsperiode som jeg ikke kan huske vi har vært i før, sier Riis.

– Hvilke eksempler har du på at det er fare på ferde?

– Et dalende boksalg. Og den manglende muligheten til å tjene penger på de nye mediene innenfor litteraturen. Dette er ikke en klagesang for forlaget: Det handler også om forfatterne, hvordan skal de livnære seg i en digital virkelighet? Det er det som bekymrer meg mest. Hvis det ender med at ingen kan livnære seg på å skrive annet enn den aller mest lettvinte litteratur, så har vi et gedigent kulturelt problem.

Kilde: Klassekampen.no

mandag 3. februar 2014

Sensory Fiction

Sensory Fiction er et forskningsprosjekt fra MIT, som har til hensikt å skape en utvidet bokopplevelse. dette oppnås gjennom en bok som er koplet opp mot et antall sensorer og fysiske stimuli som lyd, lys, varme og trykk. Når leseren leser visse deler av boken trigges forskjellige aktiviteter på ulike deler av kroppen.

Forsøksboken heter «The Girl Who Was Plugged In». Forskerteamet valgte denne boken fordi hovedpersonen gjennomgår en rekke forskjellige sinnstilstander.Sensory Fiction har støtte for lyd, lys, vibrasjon og trykk. Opp til 150 LED-lamper på bokomslaget kan programmeres for å skape forskjellige typer stemninger.

Kilde: Sensory Fiction - MiT

onsdag 29. januar 2014

Simogo - DEVICE 6Simogo - DEVICE 6

Gründere rir ebokbølgen

Etter hvert som digitalisering av bøker og selvpublisering blir enklere og mer populært, kan nesten hvem som helst påberope seg å være forlegger eller forfatter.En håndfull ukjente forfattere har allerede hatt suksess med bøkene sine uten å ha gått den tunge veien gjennom de tradisjonelle forlagshusene. Et eksempel er 26 år gamle Amanda Hocking, som har tjent millioner på sine selvpubliserte e-bøker.Etablerte forfattere som Philip Roth og Orhan Pamuk, har også begynt å selge bøker direkte til sine lesere på nett. I fjor skrev NRKbeta at suksessforfatteren J.K. Rowling hadde bestemt seg for å gi ut ebokversjonen av Harry Potter selv.

Per Harald Borgen i Propell synes heller ikke at entusiasmen til de som velger å satse alt på ebøker bør undervurderes.

– Litt av spenningen ligger i det at man som forlegger av elektroniske bøker kan nå ut til hele verden, det er litt stormannsgalskap. På mange måter så har man mye større muligheter, sier han.Kilde: NRK.no

søndag 19. januar 2014

What Do Publishers Do?

A chapter from Getting It Published: A Guide for Scholars and Anyone Else Serious about Serious Books

Getting It Published by William Germano:

fredag 10. januar 2014

Booktrack Studio - Amplify Your Story

A movie-style soundtrack for any story: Booktrack is a must-have for readers and writers alike.Booktrack Studio

torsdag 2. januar 2014

Mozilla Popcorn Story Camp

Story Camp is a free online learning lab where learners can connect live with high profile guest speakers, engage in creative learning activities, and share their progress with others. The summer 2012 class is already enrolled, but you can follow along at home.

Popcorn Story Camp starts with a six chapter toolkit that contains videos, projects, templates, visuals and readings that will walk you through the process of creating a web native film. By the end you'll be ready to start hacking your own projects.

Popcorn_teacher_guide.pdf

Mozilla Popcorn Story Camp