lørdag 8. februar 2014

Et sårbart system

Fra å ha et regulert bokmarked med faste priser, som i Norge, har Danmark fått frie priser. I januar i fjor rykket Gyldendals administrerende direktør Stig Andersen ut sammen med styreformann i forlaget, Louisiana-direktør Poul Erik Tøjner, og ba politikerne gripe inn og lage en boklov. Liberaliseringen har skapt «et helt vilt brutalt bestselgermarked», uttalte de.

– Det har vært et behov for å manifestere at det er fare på ferde. Vi ser at vi må foreta oss noe hvis vi skal bevare et fungerende bokmarked og dansk litteratur, og kunne sikre inntjeningen, oppsummerer Johannes Riis til oss.

– Jeg tror ikke bokbransjen kan ha den avansen vi har hatt før. Vi har bak oss en periode med ti år med høykonjunktur. Men se lenger tilbake: Forleggeri har aldri vært noe man tjener mange penger på. Og det har man hatt forståelse for blant eiere og aksjonærer. Høykonjunkturen har skapt noen andre forestillinger. Men nå er vi inne i en usikkerhetsperiode som jeg ikke kan huske vi har vært i før, sier Riis.

– Hvilke eksempler har du på at det er fare på ferde?

– Et dalende boksalg. Og den manglende muligheten til å tjene penger på de nye mediene innenfor litteraturen. Dette er ikke en klagesang for forlaget: Det handler også om forfatterne, hvordan skal de livnære seg i en digital virkelighet? Det er det som bekymrer meg mest. Hvis det ender med at ingen kan livnære seg på å skrive annet enn den aller mest lettvinte litteratur, så har vi et gedigent kulturelt problem.

Kilde: Klassekampen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar