lørdag 8. februar 2014

Rapporter om e-boken og digital litteratur

Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid
To av artiklene tar for seg bokens tilblivelse og markedet for e-bøker sammenlignet med trykte bøker. Fire andre artikler omhandler opphavsretten med hensyn til ytringsfrihet, piratkopiering, politikk og empiri.

Rapporten er tilgjengelig hos Svenska Förläggareföreningen.

Litteratur i digitale omgivelser
En forstudieLitteraturviter Øyvind Prytz. Hovedvekten er på hvordan litteraturen påvirkes av den nye teknologien for å skape den, distribuere den og lese den.

Rapporten er tilgjengelig hos Norsk kulturråd.

E-boken i Norge
Se Forleggerforeningens rapporter om Det digitale bok-Norge.

Den norske Forleggerforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar