fredag 26. april 2013

What Is the Business of Literature?

As technology disrupts the business model of traditional publishers, the industry must imagine new ways of capturing the value of a book. 
VQR

The People's E-Book


Why Ebooks Belong in the Web Browser

EBooks violate the fundamental promise of the Internet. Anyone can publish a website. Anyone can offer content for free or sell whatever they want from a website. Small commissions to payment processors and web hosting costs notwithstanding, the Internet empowers a seller to engage directly with a buyer.

Ebooks break this promise; the writer should be able to engage directly with the reader. The writer should be able to sell directly to the reader. Imagine if you had to pay your web hosting company 30% of your gross every time you sold an item on your website—that’s exactly what eBookstores do.

By separating the eBook from its proper home—the web browser—big media companies grow fat. This article explores the relationships between the web browser, PDF, Flash and eBooks—and how those relationships affect you.

The World's Greatest Book

En metode for utvikling

Joey Marburger er Mobile Design Director i The Washington Post. Han vektelegger at man i prosesser med mange interessenter gjerne fikk veldig mange justeringsønsker fra veldig mange hold, og at det å forandre alle de små tingene kan rote til visjonen.

Marburger lar komiteen sitte rundt et bord, fire-fem-seks stykker. De deler på ett stort ark og én stor tusj. På arket skal man så tegne appen man skal lage, og pennen går på rundgang. Slik kan en komme fram til de første skissene, gjerne hovedsiden man ser i en app eller tjeneste.

Action – reaction; handling – reaksjon
Denne metoden går ned i funksjonene. Man bruker to ark, førstemann tegner en knapp på det ene arket, den neste kan så velge om hun vil fortsette å tegne på ark 1, eller om hun vil tegne på ark 2 hva som skjer når man trykker på knappen førstemann laget.

Fysisk prototyping
For å teste hvordan folk forholder seg til en ny app, skisser mobildesignerne i Washington Post ideen opp på et ark, klipper den ut og limer den opp på kartong. Da kan gi den til folk som kan ta i den, trykke på den og stille spørsmål om hva som skjer hvis man trykker her.

Marburger var heller ikke særlig opptatt av fokusgrupper og systematisk research, ettersom folk sjelden vet hva de egentlig vil ha. De kunne si at de ønsket seg en kryssord-app fra Washington Post, mens det de i virkeligheten ønsket seg var noe de kunne spille litt tid på etter at de var ferdig med å lese.

Kilde: NRKbeta

torsdag 18. april 2013

iDrops

Come and be inspired by international experts in augmented reality, serious games and app design and development. Learn new techniques of developing e-books.
  • What is the future for digital publishing?
  • What are the new creative opportunities for writers?
  • What happens when games and books come together?


iDrops