tirsdag 25. februar 2014

Seminar - "Brettet den nye boka"

Fra Lin Prøitz sin presentasjon under seminaret.
Oppsummering av seminaret "Brettet den nye boka?", knyttet til prosjektet “Leken litteratur” ved NTNU. Prosjektet er initiert av en forskningsgruppe knyttet til dataspill. Formålet er blant annet å rekruterer masterstudenter for å jobbe tverrfaglig med digitale barnebøker. Støttet med midler fra NTNUs tidligere satsingsområde på IKT.

I løpet av et par-tre år har interaktive barnebøker blitt en satsing for norske forlag. Interaktive ebøker er presumptivt egnet for små barn, med fokus på det visuelle, bevegelse og det taktile.

lørdag 8. februar 2014

Rapporter om e-boken og digital litteratur

Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid
To av artiklene tar for seg bokens tilblivelse og markedet for e-bøker sammenlignet med trykte bøker. Fire andre artikler omhandler opphavsretten med hensyn til ytringsfrihet, piratkopiering, politikk og empiri.

Rapporten er tilgjengelig hos Svenska Förläggareföreningen.

Litteratur i digitale omgivelser
En forstudieLitteraturviter Øyvind Prytz. Hovedvekten er på hvordan litteraturen påvirkes av den nye teknologien for å skape den, distribuere den og lese den.

Rapporten er tilgjengelig hos Norsk kulturråd.

E-boken i Norge
Se Forleggerforeningens rapporter om Det digitale bok-Norge.

Den norske Forleggerforening

Kastet én million bøker

Etter et sviende underskudd på 25 millioner kroner i 2012, bestemte Schibsted Forlag seg for å nedskrive over en halv million bøker fra varelageret. I løpet av 2013 sendte de 613.000 bøker til makulering og pressing på Groruddalen Miljøpark.

I november skrev Klassekampen at norske klassikere og hele forfatterskap forsvinner i papirformat som en følge av at de norske forlagene tømmer lagrene. Forlagene skylder på digitalisering av bokmarkedet og høye lagerkostnader.

– Vi betaler nesten halvannen million kroner i lagerkostnader, sier Geir Berdahl, forlegger i Oktober forlag.

– For det meste er det snakk om bøker som vi har prøvd å omsette til nedsatte priser, men som vi ikke får solgt. En annen del av forklaringen er også at titlene tilgjengeliggjøres i e-bokutgave..

Kilde: Klassekampen.no

Et sårbart system

Fra å ha et regulert bokmarked med faste priser, som i Norge, har Danmark fått frie priser. I januar i fjor rykket Gyldendals administrerende direktør Stig Andersen ut sammen med styreformann i forlaget, Louisiana-direktør Poul Erik Tøjner, og ba politikerne gripe inn og lage en boklov. Liberaliseringen har skapt «et helt vilt brutalt bestselgermarked», uttalte de.

– Det har vært et behov for å manifestere at det er fare på ferde. Vi ser at vi må foreta oss noe hvis vi skal bevare et fungerende bokmarked og dansk litteratur, og kunne sikre inntjeningen, oppsummerer Johannes Riis til oss.

– Jeg tror ikke bokbransjen kan ha den avansen vi har hatt før. Vi har bak oss en periode med ti år med høykonjunktur. Men se lenger tilbake: Forleggeri har aldri vært noe man tjener mange penger på. Og det har man hatt forståelse for blant eiere og aksjonærer. Høykonjunkturen har skapt noen andre forestillinger. Men nå er vi inne i en usikkerhetsperiode som jeg ikke kan huske vi har vært i før, sier Riis.

– Hvilke eksempler har du på at det er fare på ferde?

– Et dalende boksalg. Og den manglende muligheten til å tjene penger på de nye mediene innenfor litteraturen. Dette er ikke en klagesang for forlaget: Det handler også om forfatterne, hvordan skal de livnære seg i en digital virkelighet? Det er det som bekymrer meg mest. Hvis det ender med at ingen kan livnære seg på å skrive annet enn den aller mest lettvinte litteratur, så har vi et gedigent kulturelt problem.

Kilde: Klassekampen.no

mandag 3. februar 2014

Sensory Fiction

Sensory Fiction er et forskningsprosjekt fra MIT, som har til hensikt å skape en utvidet bokopplevelse. dette oppnås gjennom en bok som er koplet opp mot et antall sensorer og fysiske stimuli som lyd, lys, varme og trykk. Når leseren leser visse deler av boken trigges forskjellige aktiviteter på ulike deler av kroppen.

Forsøksboken heter «The Girl Who Was Plugged In». Forskerteamet valgte denne boken fordi hovedpersonen gjennomgår en rekke forskjellige sinnstilstander.Sensory Fiction har støtte for lyd, lys, vibrasjon og trykk. Opp til 150 LED-lamper på bokomslaget kan programmeres for å skape forskjellige typer stemninger.

Kilde: Sensory Fiction - MiT