søndag 29. mars 2015

Jutoh Ebook Editor For Windows, Mac and Linux

Easily create ebooks in Epub and Kindle formats: publish on any ebook distribution site, including Amazon's Kindle, Apple's iBooks, Google Play, Kobo, and more. Your readers can use Kindles, iPads, iPhones, Android tablets and phones, Macs and PCs. You can also create PDFs suitable for sending to print-on-demand services.

Jutoh Ebook Editor

Booktype for Authors and Publishers

With Booktype you can create books. Real, good-looking paper books you can hold in your hands. You can also use Booktype's powerful, quick output to PDF, EPUB, OpenDocument text and HTML to export books ready for Amazon, iBooks, or your preferred publishing outlet.What-Is-Booktype / Booktype 1.6 for Authors and Publishers

torsdag 19. mars 2015

Eboken er viktig for norsk litteratur

I 2014 hadde det norske ebokmarkedet en vekst på 30 prosent. Og hvis vi regner inn veksten fra gratis nedlasting fra bibliotek, har det i sum vært en svært sterk økning i eboklesning. Til sammenligning var det totale boksalget i Norge i 2014 stabilt, med én prosent økning i innkjøp fra forlagene.

Ifølge Leserundersøkelsen 2014 kjøpte hele ti prosent av befolkningen en ebok i 2013, men 73 prosent av disse valgte å kjøpe fremmedspråklige ebøker. Svak ebokvekst i markedet for ebøker på norsk språk er et problem fordi vi ikke rekrutterer lesere til norsk språk.

Det tar tid å endre folks vaner, men vi må sammen utvikle et godt ebokmarked slik at norske boklesere får et attraktivt tilbud. Det vil gavne hele bokmarkedet og glede oss alle som jobber for å fremme norsk språk og litteratur. Et godt marked i alle formater gir mersalg.

Kilde: Aftenposten