tirsdag 25. mars 2014

- Leserne blir taperne

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen la i forrige uke fram forslag til ny bokavtale som skal regulere bokmarkedet. Den nye avtalen er i stor grad en videreføring av dagens avtale, og omfatter blant annet et forslag om et bransjeråd, som skal bestå av konkurrenter i bokmarkedet.

– Vi er imot at det lages arenaer der konkurrenter kan møtes. Her oppretter man et råd hvor konkurrentene ikke bare møtes, de skal også gjennomføre pris- og marginundersøkelser. Vi er redd dette gir partene enda bedre innblikk i hverandres prissetting og marginer, som vil føre til enda mindre konkurranse i bransjen enn i dag, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Konkurransetilsynet mener også at forslaget i bokavtalen ikke går langt nok i å legge til rette for framveksten av e-bøker. I den nye bokavtalen er det forslag om at fastprisen på e-bøker bortfaller, dersom boken kommer i pocketutgave i løpet av fastprisperioden.

Konkurransetilsynet kan ikke stoppe en ny bokavtale. Det er formelt regjeringen som avgjør om det kan gis unntak fra konkurranseloven, slik tilfellet er med dagens bokavtale.

Kilde: DN.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar