torsdag 20. mars 2014

Åpner for å strømme norske bøker

I dag meldte Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen at det har inngått en ny bokavtale. Avtalen og oversendelsesbrevet til Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er publisert på denne siden: Enighet om ny bokavtale.

Det sentrale i avtalen er fastpris på nye bøker. Forlaget fastsetter en utsalgspris som skal gjelde i utgivelsesåret og fram til og med 30. april året etter. Fastprisperioden kan forlenges, men bare for «særlig ressurskrevende utgivelser». Bestemmelser i avtalen verner mot ulike måter å omgå fastprisen på.

En tittel kan lanseres i pocketutgave – med lavere pris – i fastprisperioden. Ifølge avtalen skal fastprisen på tittelens e-bokvariant også opphøre. Bokavtalen vil gjøre det mulig også å legge fastprisbøker inn i en strømmetjeneste, eller «digital abonnementstjeneste» som det heter i avtalen. 

Bokavtalen løser ikke det politiske problemet med merverdiavgift på e-bøker men ikke på papir.

Kilde: Digi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar