søndag 8. desember 2013

– Bokbransjen må selv ta grep

Regjeringen har gitt Stortinget beskjed om at de vil skrote den foreslåtte bokloven og videreføre bokavtalen, som blant annet sikrer faste priser på bøker. Det kan bety tøffe diskusjoner med EU, fordi europeiske handelsavtaler normalt ikke godtar slike bokavtaler.

Ifølge Kulturdepartementet blir det nå opp til bransjen selv å sørge for at en ny bokavtale er i tråd med reglementet i EU og EØS.

– Bokavtalen vil være en privatrettslig avtale, inngått mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Det er altså de to foreningene som er ansvarlige for at bokavtalen er i tråd med EØS-retten, sier Knut Olav Åmås, statssekretær i Kulturdepartementet til Klassekampen.

Medieprofessor Tore Slaatta påpeker at bransjen som sådan ikke nødvendigvis har kulturpolitiske målsettinger for det de gjør og at vi kan risikere at partene ikke blir enige.

– Sett i lys av at bransjeavtaler har gått på trynet i de fleste andre land som har forsøkt seg på denne ordningen, kan man jo spørre seg om hva slags kulturpolitisk handlekraft dette gir inntrykk av.

Kilde: Klassekampen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar