fredag 15. februar 2013

Kapitalisten og moralisten

Kulturdepartementets høringsutkast til ny boklov som ble sendt ut for et par uker siden, heter det at «den digitale utviklingen åpner for uante muligheter med hensyn til å utvikle nye produkter, utforske nye kulturuttrykk basert på boken som et utgangspunkt og å nå ut til nye kundegrupper». Påstandens beskjedne presisjonsnivå er betegnende for debatten rundt e-bøker og digital publisering.

Teknologientusiastene som utgjør majoriteten, har til felles begeistringen for billige e-bøker fra Amazon og det Eirik Newth en gang kalte Apple-kunders religiøse kjærlighet til dingsene sine. De faktiske konsekvensene for norsk litteratur og formidlingen av den havner lett i skyggen når kommentatorer som Aftenpostens Vidar Kvalshaug bekymrer seg mest for at folk ikke vet hvilket lesebrett de skal kjøpe til familiene sine til jul (Aftenposten, 2. januar 2012 og 19. desember 2012).

Om fremtidens bokmarked vet vi svært lite. Det hindrer ikke skråsikkerheten: I pamfletten Kultur for kulturens skyld (Civita, 2012) viser Kristian Meisingset og Anna Katharina Fonn Matre (begge tilknyttet tidsskriftet Minerva) til «den amerikanske suksessen», særlig Amazon og Apple, som et ønskelig fremtidsscenario. I likhet med Kvalshaug karakteriserer de Europa og Norge som en teknologisk bakevje. BI-økonom Anne-Britt Gran hevder at det å argumentere mot e-bøker er det samme som å «argumentere mot verdien av kulturformidling» (Morgenbladet 8. februar).

Kilde: Morgenbladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar