torsdag 30. april 2015

Flere vil selge bøker selv

Salget av e-bøker i Norge går trått. Som Klassekampen skrev i går, solgte norske forlag e-bøker for 24 millioner kroner i 2013, bare 0,4 prosent av det totale boksalget. Nå vil forfatterne ta skjeen i egen hånd. Etter sommeren åpner eporten.no, en nettbokhandel hvor forfattere kan selge sine egne bøker uten å måtte gå veien om forlag og bokhandelkjeder.

Målet er å få fart på salget av e-bøker, blant annet med sterkt rabatterte priser. Samtidig lover initiativtakerne at forfatterne vil sitte igjen med en langt høyere fortjeneste per bok enn det som tilbys i de standardiserte avtalene med forlagene.

– Skal e-boka ha noen framtid i Norge, er det viktig at leserne får mer kunnskap om hva e-boka faktisk er. Med de nyeste lesebrettene blir opplevelsen langt mer elegant og behagelig enn ved bare å lese en bok på en pc-skjerm, sier forfatteren Gert Nygårdshaug.

På Forfatterforeningens årsmøte i fjor fremmet han et forslag om at foreningen skulle inngå kollektive avtaler om bedre rettigheter for egne e-bøker. Men forslaget ble ettertrykkelig nedstemt. Flertallet fryktet at det kunne ødelegge for husfreden med forlagene.

Kilde: Journalisten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar