torsdag 19. mars 2015

Eboken er viktig for norsk litteratur

I 2014 hadde det norske ebokmarkedet en vekst på 30 prosent. Og hvis vi regner inn veksten fra gratis nedlasting fra bibliotek, har det i sum vært en svært sterk økning i eboklesning. Til sammenligning var det totale boksalget i Norge i 2014 stabilt, med én prosent økning i innkjøp fra forlagene.

Ifølge Leserundersøkelsen 2014 kjøpte hele ti prosent av befolkningen en ebok i 2013, men 73 prosent av disse valgte å kjøpe fremmedspråklige ebøker. Svak ebokvekst i markedet for ebøker på norsk språk er et problem fordi vi ikke rekrutterer lesere til norsk språk.

Det tar tid å endre folks vaner, men vi må sammen utvikle et godt ebokmarked slik at norske boklesere får et attraktivt tilbud. Det vil gavne hele bokmarkedet og glede oss alle som jobber for å fremme norsk språk og litteratur. Et godt marked i alle formater gir mersalg.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar