lørdag 31. januar 2015

Lesere oppfatter dårligere på skjerm sammenlignet med papir

72 elever ble delt i to grupper. Begge gruppene fikk tildelt to tekster, en skjønnlitteær og en med sakprosa. Den ene gruppen skulle lese teksten som pdf-filer på en vanlig dataskjerm, den andre på papir. På forhånd ble elevenes leseferdigheter og ordforråd kartlagt, slik at disse variasjonene kunne korrigeres for. Så skulle elevene svare på spørsmål som indikerte hvor godt de hadde forstått teksten.

Resultatene viste klart at forståelsen var dårligst hos elevene som leste på skjerm. Det gjaldt overraskende nok både sakprosaen og den skjønnlitterære teksten.

Hva kan forklaringen være? Mangen og medforfatterne hennes drøfter flere mulige årsaker, både i fagartikkelen i tidsskriftet International Journal of Educational Research og i en artikkel i Norsk pedagogisk tidsskrift. En forskjell mellom skjerm og papir er det håndfaste ved en tekst på papir. Du kan kjenne på tykkelsen av heftet eller boka. Du kan lett se hvor den begynner og slutter. Du kan bla raskt i teksten med hendene.

Kilde: The Guardian / Aftenposten / Forskning.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar