mandag 18. mars 2013

InteractBuilder

Et verktøy som ser lovende ut, både på kontormaskinen og i form av en app.En første test av verktøyet vra rimelig lovende. "Bøkene " spilles av via en egen app, men ting fungerer godt. Her noen sider, der jeg sammenholder arbeidet i editoren (versjon 2.1) og selve bok-appen:


InteractBuilder: A community for developing Interactive Books

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar